ANASAYFA|

Yeni Enerji Yasası

5784 nolu, 9/7/2008 tarihli kanunla, yapılan değişiklik ile artık 500 KW kurulu güce sahip küçük enerji üreticileri, ürettikleri elektriğin fazlasını devlete satabilecekler. Bunun için herhangi bir lisans anlaşmasına gerek de yok. Sadece yapılması gereken sisteminizdeki fazla elektriği uygun şartlara (50hz, 220v AC) ayarladıktan sonra ülke hattına bağlamak. Tabii ki bazı formaliteler olacak ;

YENİ YASALAR:

9 Temmuz tarihinde 5784 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun TBMM’den geçti. Madde 24- 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "ile ilgili" ibaresi "ve enerji tesisleriyle ilgili alt yapı, üst yapı ve iletim hatlarına ilişkin" şeklinde değiştirilmiştir :

Madde 9 - Bakanlık gerekli görülen hallerde, kamu yapıları ile ilgili(ve enerji tesisleriyle ilgili alt yapı, üst yapı ve iletim hatlarına ilişkin) imar planı ve değişikliklerinin, umumi hayata müessir afetler dolayısıyla veya toplu konut uygulaması veya Gecekondu Kanununun uygulanması amacıyla yapılması gereken planların ve plan değişikliklerinin, birden fazla belediyeyi ilgilendiren metropoliten imar planlarının veya içerisinden veya civarından demiryolu veya karayolu geçen, hava meydanı bulunan veya havayolu veya denizyolu bağlantısı bulunan yerlerdeki imar ve yerleşme planlarının tamamını veya bir kısmını, ilgili belediyelere veya diğer idarelere bu yolda bilgi vererek ve gerektiğinde işbirliği sağlayarak yapmaya, yaptırmaya, değiştirmeye ve re'sen onaylamaya yetkilidir

 

Kısaca : Belediyelerin elektrik üretecek santrallarla ilgili imar yetkisi Bakanlığa verilmiştir.

 

Madde 23- 10/5/2005 tarihli ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunun 8. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 8- Orman vasıflı olan veya Hazinenin özel mülkiyetinde ya da Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlardan bu Kanun kapsamındaki yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üretimi yapılmak amacıyla tesis, ulaşım yolları ve şebekeye bağlantı noktasına kadarki enerji nakil hattı için kullanılacak olanlar hakkında Çevre ve Orman Bakanlığı veya Maliye Bakanlığı tarafından bedeli karşılığında izin verilir, kiralama yapılır, irtifak hakkı tesis edilir veya kullanma izni verilir.

Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen amaçlarda kullanılacak olan taşınmazların 25/2/1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanunu kapsamında bulunan mera, yaylak, kışlak ile kamuya ait otlak ve çayır olması halinde, 4342 sayılı Mera Kanunu hükümleri uyarınca bu taşınmazlar, tahsis amacı değiştirilerek Hazine adına tescil edilir. Bu taşınmazlara ilişkin olarak, Maliye Bakanlığı tarafından bedeli karşılığında kiralama yapılır veya irtifak hakkı tesis edilir.

Kısaca : Orman alanı, mera, kışlak, çayır, yaylak alanları yenilenebilir enerji kaynakları altyapıları için bu vasıflarından çıkarılarak hazine ve maliye aracılığı ile kiralanabilir ve irtifak hakkı verilebilir. Ayrıca mera kanunu, toprak koruma ve arazi kanunlarında yapılan değişiklik ile (kanun no:5751 tarih 26/3/2008) bu kanunlarca korunan alanların(mera,otlak,yaylak,kışlak gibi) yenilenebilir enerji  ve jeotermal kaynaklı teknolojik seralar ile ilgili olması durumunda koruma dışı kalacağı ayrıca belirtilmiştir.

 
Okunma  Okunma : 6867
Yazdırılabilir Sayfa Yazdirilabilir Sayfa | Word'e Aktar Word'e Aktar | Tavsiye Et Tavsiye Et | Yorum Yaz Gorusleriniz

PROJELERİ TÜRK İŞADAMI TANJU KARABUNAR ALDI
LISANSIZ URETIM 1000 KW'ya ÇIKIYOR
ECOENERJİ'den tarihi hamle
ECOENERJI Yeni kadrosuyla, yeni adresinde
ECOTECH 500 DIRECT DRIVE
6 Adet 500 KW Satılık
ENERJIDE MUTHIS HAMLE
HERKES ELEKTRIK SATABILECEK

Eğer elektrik üretme imkanınız olsaydı ?..

 ECO ENERJY © 2009 Tüm Haklary Saklydyr  |  Panel

SITE DESIGNED BY BLUE RISE